Taalcafé Geldermalsen - praat mee(r)
Op dinsdag 7 december is het thema "Water".

Taalcafé Geldermalsen - praat meer(r)

Elke dinsdagochtend (behalve in de reguliere schoolvakanties) is het Taalcafé van 9.30 tot 11.30 uur open.  De bijeenkomsten van het Taalcafé worden gehouden in het Rode Kruis Gebouw (RKG), Van Limburg Stirumstraat 1a, Geldermalsen.

 

Vanwege stijging van coronabesmettingen is het Taalcafé voorlopig gesloten. We videobellen in kleine groepjes met onze deelnemers.

 

Contact maken en Nederlands spreken.

Ben je in Nederland komen wonen en ben je in een ander land geboren? Welkom in Geldermalsen (gemeente West Betuwe) én in ons Taalcafé Geldermalsen.

Het Taalcafé is er voor nieuwe Nederlanders die:

-  meer Nederlands willen spreken;

-  meer contact willen maken met andere nieuwe Nederlanders.

De opzet van het Taalcafé Geldermalsen is om samen met vrijwilligers op een ontspannen manier Nederlands te spreken.

Een taal leer je niet alleen uit een cursusboek (lezen, schrijven, grammatica).

Voor het beter spreken van een tweede taal is de praktijk ook heel belangrijk.

Die praktijk kunnen wij je nu bieden in ons Taalcafé.

 

Hoe werkt het Taalcafé?

Het Taalcafé start om 9.30 uur met koffie en thee. Om 10.00 uur bespreken we kort wat actualiteiten, die kunnen worden ingebracht door zowel deelnemers als vrijwilligers. Om 10.15 uur beginnen we met een gepland gespreksonderwerp, waar mogelijk in twee niveaus.

Enige basiskennis van de Nederlandse taal is nodig om deel te kunnen nemen aan de conversatie.

Enkele keren per jaar gaan we met deelnemers op excursie.

Wil je weten waarover we gaan praten de eerstvolgende keer? Kijk dan op de lichtkrant, hier bovenaan op deze pagina.

 

Het uitgangspunt van het Taalcafé.

Het uitgangspunt is om met elkaar een gezellige ochtend te hebben én Nederlands te spreken. Het sociale aspect staat voorop en er worden geen vorderingen vastgelegd. Het taalcafé gaat niet over het schrijven van lange brieven of grammaticaal correcte zinnen.

We willen het Taalcafé laagdrempelig houden en ons doel is dat deelnemers zich kunnen redden in onze maatschappij. Het gaat dus om normale dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Het Taalcafé biedt je de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en onderling ervaringen te delen.

Kom eens langs om te kijken óf om meteen mee te praten. Het Taalcafé is geheel vrijblijvend en gratis. Je betaalt uitsluitend uw eigen koffie of thee van 50 eurocent.


In het Taalcafé ontmoeten mensen elkaar, praten met elkaar, luisteren naar elkaar, leren van elkaar en helpen elkaar.