Taalcafé Geldermalsen - praat mee(r)
Het Taalcafé is gesloten tot dinsdag 31 augustus. We wensen deelnemers en vrijwilligers een fijne vakantie toe!

Taalcafé Geldermalsen - praat meer(r)

Elke dinsdagochtend (behalve in de reguliere schoolvakanties) is het Taalcafé van 9.30 tot 11.30 uur open.  De bijeenkomsten van het Taalcafé worden gehouden in het Rode Kruis Gebouw (RKG), Van Limburg Stirumstraat 1a, GeldermalsenDoor de huidige coronacrisis komen niet alle deelnemers tegelijk naar het RKG, maar in 2 groepen na elkaar. De eerste groep om 9.30 uur en de tweede groep om 10.30 uur. We hanteren de basisregels van de RIVM.

 

Contact maken en Nederlands spreken.

Ben je in Nederland komen wonen en ben je in een ander land geboren? Welkom in Geldermalsen (gemeente West Betuwe) én in ons Taalcafé Geldermalsen.

Het Taalcafé is er voor nieuwe Nederlanders die:

-  meer Nederlands willen spreken;

-  meer contact willen maken met andere nieuwe Nederlanders.

De opzet van het Taalcafé Geldermalsen is om samen met vrijwilligers op een ontspannen manier Nederlands te spreken.

Een taal leer je niet alleen uit een cursusboek (lezen, schrijven, grammatica).

Voor het beter spreken van een tweede taal is de praktijk ook heel belangrijk.

Die praktijk kunnen wij je nu bieden in ons Taalcafé.

 

Hoe werkt het Taalcafé?

Het Taalcafé start om 9.30 uur met koffie en thee. Om 10.00 uur gaan we in twee groepen met vrijwilligers praten over twee verschillende onderwerpen (thema's). Soms komen er spontaan onderwerpen aan bod, omdat bijvoorbeeld een deelnemer zelf iets inbrengt.

Enige basiskennis van de Nederlandse taal is nodig om deel te kunnen nemen aan de conversatie.

Voor elk onderwerp hebben we 45 minuten bespreektijd, daarna gaan de groepen wisselen van thema. Vier of vijf keer per jaar gaan we met deelnemers op excursie.

Wil je weten waarover we gaan praten de eerstvolgende keer? Kijk dan even op de lichtkrant, hier bovenaan op deze pagina.

 

Het uitgangspunt van het Taalcafé.

Het uitgangspunt is om met elkaar een gezellige ochtend te hebben én Nederlands te spreken. Het sociale aspect staat voorop en er worden geen vorderingen vastgelegd. Het taalcafé gaat niet over het schrijven van lange brieven of grammaticaal correcte zinnen.

We willen het Taalcafé laagdrempelig houden en ons doel is dat deelnemers zich kunnen redden in onze maatschappij. Het gaat dus om normale dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Het Taalcafé biedt je de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en onderling ervaringen te delen.

Kom eens langs om te kijken óf om meteen mee te praten. Het Taalcafé is geheel vrijblijvend en gratis. Je betaalt uitsluitend uw eigen koffie of thee van 50 eurocent.


In het Taalcafé ontmoeten mensen elkaar, praten met elkaar, luisteren naar elkaar, hebben respect voor elkaar en helpen elkaar.


Maak een Gratis Website met JouwWeb